Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Rzetelna wycena
nieruchomości

Operat szacunkowy jest opinią rzeczoznawcy majątkowego, którą poprzedza rzetelna wycena nieruchomości. Ocena wartości mienia ma formę pisemną i stanowi oficjalny dokument, w związku z czym musi spełniać wymogi formalne regulowane odpowiednimi przepisami. Musi zawierać między innymi określenie stanu mienia i jego przeznaczenia, istotne daty (np. budowy obiektu czy też jego rewitalizacji), szczegółowy zakres wykonywanych przez rzeczoznawcę działań, a także ich cel. Rzeczoznawca zobowiązany jest również do wykazania w operacie wszystkich źródeł informacji, z których korzystał podczas wyceny majątkowej nieruchomości. By dokument ten miał moc prawną, musi być sporządzony przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, tj. przez rzeczoznawcę, którego kompetencje poparte są kierunkowym wykształceniem oraz zdanym egzaminem państwowym, a także praktyką.

 

Nasza krakowska kancelaria jest w stanie przygotować dla Państwa operaty szacunkowe służące następującym celom:

 • ocenie wartości mienia (obiektu, działki, gruntu etc.) dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności (kredyty hipoteczne)
 • sprzedaży (zarówno domu, budynku przemysłowego, jak i działki budowlanej)
 • postępowaniu sądowemu;
 • postępowań ubezpieczeniowych
 • postępowaniu prowadzonego przez Ubezpieczyciela
 • ocenie wartości służebności przejazdu i przechodu
 • ustaleniu wartości służebności przesyłu mediów, ustaleniu odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości z tytułu lokalizacji sieci energetycznej, gazowej, wodnej
 • postępowaniu wywłaszczeniowemu
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • ustaleniu wysokości opłat adiacenckich oraz renty planistycznej
 • ustaleniu wartości poniesionych nakładów
 • sporządzeniu sprawozdań finansowych
 • ustaleniu wartości czynszu dzierżawnego
 • ustaleniu odszkodowań
 • wnoszeniu wkładów niepieniężnych (aportu) do spółek.

 

Zobacz również Mienie Zabużańskie