Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Niezbędne
dokumenty

Nieruchomość lokalowa:

 • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis (nie starszy niż 3 miesiące);
 • akt notarialny nabycia nieruchomości lub umowa przedwstępna sprzedaży lokalu.

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej (nie starszy niż 3 miesiące);
 • w przypadku braku księgi wieczystej zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową zawierające dane dotyczące lokalu;
 • umowa przedwstępna sprzedaży lokalu.

 

Lokal mieszkalny / usługowy nabywany od dewelopera (w trakcie budowie):

 • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis (nie starszy niż 3 miesiące);
 • wypis z rejestru gruntów;
 • kopia mapy ewidencyjnej;
 • decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie;
 • umowa przedwstępna sprzedaży lokalu;
 • rzut lokalu.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis (nie starszy niż 3 miesiące);
 • wypis z rejestru gruntów;
 • kopia mapy ewidencyjnej, zasadniczej lub sytuacyjno – wysokościowej;
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy;
 • decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę (jeśli została wydana);
 • umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości.